Събития

Чех Пласт с повод за празнуване

През изминалата седмица, на 14.09.2017г., фирма Чех Пласт ООД отбеляза рождения ден на управителя инж. Димитър Иванов.

Ретроспекция "Чех Пласт" ООД

След официалното откриване на обновената база Чех Пласт, прилежащата инфраструктура и производствени мощности, състояло се на 15 август 2017г., си припомняме за целият процес, който доведе до реализацията и успешното завършване на този мащабен проект.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^Интервю на Управитела на ф-ма Чех-пласт инж. Димитър Иванов за Bauelemente

 

На общо събрание на сдружение „Български врати и прозорци”, проведено през януари 2012 г. беше преизбран досегашния председател инж. Димитър Иванов -Управител на фирма Чех-пласт ООД.

 

За извършеното през изминалата година и за предстоящите задачи на Сдружението за тази, разговаряме с председателя инж. Иванов.Като начало Ви поздравяваме за преизбирането Ви за Председател на Сдружение „Български врати и прозорци”, както и за активната Ви обществена ангажираност към бранша.

•    Изминалата година беше трудна за бранша, а сдружението може да се похвали с активна дейност. Кое от постигнатото през изминалия период смятате за особено важно за бранша?
Да, стараем се непрекъснато да бъдем полезни за членовете ни и за бранша като цяло. Все повече се убеждаваме в изключително ползотворната си работа с държавните институции. През изминалата година направихме една много важна крачка в посока саморегулация в бранша – подготвен беше Правилник за производството на прозорци, фасади и стъклопакети, който преди броени дни беше приет на заседание на Управителния съвет на Сдружението. Едно от най-важните предизвикателства пред Сдружението е да може да участва в обществения процес по изготвяне и съгласуване на нормативни актове и документи още в хода на законодателния процес. В тази връзка наш представител е излъчен като консултант към JRC (Joint Research Centre) към Европейската Комисия, във връзка с изготвянето на критериите за зелените обществени поръчки и екомаркировката. За облекчаване дейността на фирмите Сдружението съвместно с „Ипан” ЕООД получи лиценз за обучителния център, в който може да извършва обучения по най-необходимите за сектора професии. Не бяха забравени и крайните потребители - издадена беше брошура за CE маркировката, с цел популяризиране на знака.

•    Сред новите попълнения в състава на сдружението виждаме имена, добре познати, но до сега неучаствали в организираната дейност на бранша. Новите пазарни условия, наложиха ли промени в мисленето и нагласата на участниците в бранша?

Безспорно финансовата криза се отрази изключително негативно на цялата световна икономика. Няма как да останем изолирани от този процес, но нека оставим песимизма настрана. В този период голяма част от фирмите имаха възможност да насочат усилията си в друга посока, неща за които не оставаше време, когато всички бяхме много ангажирани с обекти и поръчки. През изминалата година част от фирмите успяха да отделят внимание на допълнително обучение на служителите, покриване на международно признати стандарти, въвеждане на система за производствен контрол и други. Това са все неща без които не можем, кризата няма да продължи вечно и ние трябва да сме подготвени за посрещане на новите предизвикателства.

•    Правилникът за производство на прозорци, врати и фасади, който приехте какъв характер има - задължителен или пожелателен?

Идеята ни е продиктувана от достиженията на саморегулаторната система. Ние напълно съзнаваме отговорностите, които имаме по отношение на обществото. Още през 2004 г. приехме Кодекс по етика в стопанската дейност, който с течение на времето показа, че фирмите в сектора ни желаят да работят в условия на коректни пазарни отношения. На основание на Правилникът ще можем да водим регистър на производителите и да издаваме удостоверения за производство на прозорци, фасади и стъклопакети. За нас е важно да приобщим максимален брой съмишленици за тази кауза – за целта ще се обърнем и към други браншови организации за излъчване на представители в Комисията към регистъра.

•    Как ще се обхванат фирмите извън сдружението и как може да им се наложи нормативно подчинено производство?
Както вече обясних залагаме на принципите на саморегулацията. Не можем да задължим никого да се включи в регистъра. Оставяме това решение на самосъзнанието на всеки един ръководител на фирма от бранша. Целта на регистъра е инвеститорите (било то и отделни граждани), които имат все по-високи изисквания към фирмите, с които работят, да имат гаранция, че фирмата отговаря на всички нормативни изисквания, произвежда продукти с необходимото качество и държи на името си.

•    Какви са целите на сдружението за 2012 г. година?

Основната ни цел за 2012 г. е да популяризираме максимално регистъра. Правилника беше официално приет на 16.02.2012 г., така че работата по него тепърва предстои. Разбира се в насоките ни за 2012 г са залегнали и продължаване на работа по развитие на Сдружението и неговата популяризация. През тази година ще можем да се похвалим с реновиран сайт, ще вземем участие и в изложението „Строителна седмица”. Ще продължи  проучването и информационен достъп на всички членове на БВП до предстоящите промени в законодателството на ЕС, свързано с новите регулациите и стандарти в бранша, организиране на семинари и работни срещи по теми актуални за бранша. Ще продължи укрепването на диалога и отношенията на сътрудничество с държавните институции - имаме няколко идеи за нормативни промени, но все още е рано да говорим за това. И накрая, но не на последно място се надяваме на една много по-добра година, желаем го на всички!

Благодаря Ви за интервюто!

ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта / Контакти