Събития

Чех Пласт с повод за празнуване

През изминалата седмица, на 14.09.2017г., фирма Чех Пласт ООД отбеляза рождения ден на управителя инж. Димитър Иванов.

Ретроспекция "Чех Пласт" ООД

След официалното откриване на обновената база Чех Пласт, прилежащата инфраструктура и производствени мощности, състояло се на 15 август 2017г., си припомняме за целият процес, който доведе до реализацията и успешното завършване на този мащабен проект.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На 15.03.2016 г. оценителна комисия отвори  и разгледа подадените оферти за Избор на изпълнител с публична покана с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по две обособени позиции.

С Решение № 2 / 18.04.2016 г. за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител е определен за изпълнител следния кандидат:

По обособена позиция 1: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC  дограма е определен за изпълнител УРБАН БЙ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София.  Комплексната  оценка  на фирмата е 100 точки, а предложената  цена е 1 081 295,00 лева без ДДС.

По обособена позиция 2: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма е определен за изпълнител УРБАН БЙ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София.  Комплексната  оценка  на фирмата 100 точки, а предложената цена е 587 987,00 лева без ДДС.

На основание проведена процедура  и  направеното класиране днес 20.04.2016 г.  бяха сключени договорите с избраните изпълнители.

Фирма Чех Пласт ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0100-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Стойност на проекта 1 669 291,12 лв., от които 849 919,58 лв. европейско и  149 985,81 лв. национално съфинансиране. 

ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта / Контакти