Събития

Чех Пласт гостува на Уинпроф

Екип от технолози, администрация и заети в сферата на производството от фирма Чех Пласт ООД посетиха Белгия в края на миналия месец, за да се запознаят с обектите и добрите практики на белгийският си партньор WINPROF.

Ден на отворените врати

На 28 май се състоя Денят на отворените врати на фирма Чех Пласт.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^Интервю на инж. Димитър Иванов за сайт dogrami.bg

Какво е мнението ви за ръководството за монтаж като документ и какъв би бил ефекта от прилагането му у нас?

 

- Ръководството за монтаж беше подготвено от Сдружение „Български врати и прозорци“ за да подпомогне работата на колегите в сектора от една страна, а от друга да повиши качеството на монтираните ПВЦ прозорци и врати. Вярваме, че в процеса на своята работа всички фирми монтиращи врати и прозорци в страната са се убедили, че 70% от качествата на прозореца се проявяват в случай,че монтажа е извършен технически правилно. Бихме ли могли въобще да говорим за коефициенти на топлопреминаване, ако прозореца е монтиран само и единствено посредством пяна? Отговорът е категорично НЕ. Големите енергийни загуби, които са видими при обновяване на “енерго - неефективни” стари сгради, налагат отчитане на физичните основи на сградата, при монтаж на прозорци и врати. Все по-високите изисквания в областта на икономия на енергия, топлинна изолация и защита от шум, изискват все по-сложни мерки за решаване на проблемите с топлинните мостове по фасадите на сградите, което води до разработване на нови технологии и по отношение на прозорците и вратите. Документа е предназначен за различни ползватели, заети с цялостния процес по изграждане на сградата. Съдържанието е структурирано, така че отделните раздели могат да се използват по подходящ начин от определен кръг ползватели (например проектант, производител, монтажник). Ето защо най-важният принцип във всеки от разделите е призоваване на всички читатели да обединят усилията си за изпълнение на общите цели.

В изготвянето на тази документация взети ли са предвид опитът и реалната дейност на преките участници – техническите ръководителите на обекти и водещите монтажни групи?

- Практическите съвети дадени в Ръководството за монтаж са заимствани от добрите практики, описани в немското ръководство, като преди одобряването на окончателния вариант, който сега асоциацията предоставя на бранша, безвъзмездно, в продължение на няколко месеца съгласувахме текстовете с представителите на системните доставчици. Обърнахме се към тези колеги, които представляват профилните системи в страната, поради една единствена причина, а именно създателите на системата са хората, които разполагат с технически най-изчерпателната информация, създавайки една система те са наясно с особеностите за превръщане на профила в продукт и последващото монтиране, като съвкупност от две взаимно-допълващи се стъпки, които определят качественият продукт. Ръководството за монтаж ще спомогне за избягване на грешки при монтаж на прозорци и врати. В него всички специалисти ще открият конкретни примери и възможни решения за преодоляване на разликата между теорията и реалните условия, с които всеки се сблъсква. Подробните примери показват на всички, участващи в строителството, основните мерки и как да се определят подходящите решения. Освен това са обяснени физично-строителните принципи и са посочени законовите и нормативните актове и техните изисквания.

Споменахте, че ЧехПласт прилага оригинала на това ръководство от 2004 г. Има ли съществени разлики между оригинала - немския наръчник и българския вариант? С какво това ръководство промени дейността ви по изпълнение и монтиране на дограмата?

- Както по-нагоре споменах Ръководството, което Сдружение „Български врати и прозорци“ разпространява е базирано на Немското Ръководство, което е създадено, одобрено и се разпространява от независимата организация в Германия, която има право да дава т.нар. RAL знак, който е по-известен като „знак за качество“. Разликата между нашият и немският документ е в съдържанието, и по-точно липсата на част от препоръките, които се прилагат в Германия и които установихме на този етап са неприложими при нас. Това обаче не означава, че българското ръководство цели понижаване на качеството, в никакъв случай, просто сме се съобразили с практиката и наличните материали, които се предлагат на нашият пазар. Относно промените, които настъпват при спазване на препоръките описани в документа, ще Ви кажа, че резултатите са само положителни. Осигурявайки на клиента качествен монтаж всяка фирма спестява средства за извършване на последващи корекции, посещения на клиента, влагане на допълнителни материали и не на последно място „доволни клиенти“, а както всички знаем удовлетвореният клиент води още допълнителни поръчки!

У нас все още няма механизъм на сработване между строител-инвеститор и изпълнител. В кои случаи недобре подготвената конструктивно основа от страна на строителя или инвеститора на обекта, затруднява работата на изпълнителите на дограма?

У нас за съжаление връзката архитект, консруктор и специалистите по отделните части на сградата – инвеститор е много лоша. Ако наистина има добър проект по всички части, съобразени стиковки и детайни връзки, то инвеститора от икономическа гледна точка „орязва” проекта и в крайна сметка се компрометира сградата още при строителството. Има разбира се и обратни случаи, но при идеално стечение на обстоятелствата, мотивиран проектантски екип и разумен инвеститор за изпълнителите на дограмата няма проблеми. Броят на тези случаи се увеличава, като това са случаи при изграждане на еднофамилни къщи или административни сгради за собствено ползване.

ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта