Събития

Чех Пласт с повод за празнуване

През изминалата седмица, на 14.09.2017г., фирма Чех Пласт ООД отбеляза рождения ден на управителя инж. Димитър Иванов.

Ретроспекция "Чех Пласт" ООД

След официалното откриване на обновената база Чех Пласт, прилежащата инфраструктура и производствени мощности, състояло се на 15 август 2017г., си припомняме за целият процес, който доведе до реализацията и успешното завършване на този мащабен проект.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^Учреден е секторен консултативен съвет „Специализирани строителни дейности”

Учреден е секторен консултативен съвет „Специализирани строителни дейности”

На 25.10.2012 г. се проведе учредителното заседание на Секторен консултативен съвет /СКС/ „Специализирани строителни дейности" към Сдружение „Български врати и прозорци", в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Общата цел на проекта е повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво. Специфичните цели включват:

 1. Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
 2. Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
 3. Подобряване координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;
 4. Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.


СКС към Сдружение „Български врати и прозорци" включва в състава си представители на следните организации:

 1. Солид - 55 ООД
 2. Чех Пласт ООД
 3. Ролпласт ООД
 4. ТАЛ Инженеринг ЕООД
 5. ЕРАТО продукт ООД
 6. НАПОО
 7. Синдикат КНСБ
 8. Синдикат Подкрепа
 9. Сдружение „Български врати и прозорци"

В рамките на проекта в СКС са включени 10 пилотни предприятия, които са водещи, структуроопределящи за съответният сектор, в които изпреварващо се реализират целите и задачите на проекта.

Услугите, които ще бъдат предоставени на работодателите от пилотните предприятия най-общо са:

 1. Оценяване и степенуване на длъжностите в предприятието. Определяне на ключовите длъжности за предприятието, в зависимост от неговата стратегия, цели и приоритети;
 2. Разработване на компетентностни профили на ключовите длъжности в предприятието;
 3. Оценяване нивото на придобитите компетенции (в съответствие със стандартите и изискванията на компетентностните профили) на конкретни работници и служители, заемащи ключови длъжности в предприятието;
 4. Доклад за резултатите от оценката на компетенциите и предложение за обучение и развитие на човешкия капитал, с цел преодоляване дефицитите в компетенциите;
 5. Предоставяне на ноу-хау (методика, технология, инструменти) за определяне на ключовите длъжности, разработване на компетентностни модели и оценка на компетенциите;
 6. Предоставяне на достъп до Информационната система за оценка на компетенциите, съдържаща данни и сведения за добри практики, секторни компетентностни модели и класификатори на компетенции;
 7. Обучение и сертифициране на един или двама специалисти от предприятието за оценители, което се извършва на национално ниво от БСК;
 8. Обучение на специалисти на място в предприятието по методи, инструменти и технология за внедряване на компетентностния подход в управлението;
ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта / Контакти