Събития

Чех Пласт гостува на Уинпроф

Екип от технолози, администрация и заети в сферата на производството от фирма Чех Пласт ООД посетиха Белгия в края на миналия месец, за да се запознаят с обектите и добрите практики на белгийският си партньор WINPROF.

Ден на отворените врати

На 28 май се състоя Денят на отворените врати на фирма Чех Пласт.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^9-ти Конгрес за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради от 29 до 31.05.2013 г. във Виа Експо

9-ти Конгрес за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради от 29 до 31.05.2013 г. във Виа Експо.

 

На конгреса за Енергийна ефективност и ВЕИ, на организираната дискусията на 29 май "Как по-ефективно да прилагаме енергийната ефективност в сградите? Бариери пред инвестирането в енергийната ефективност в сградите", участие взе г-н Димитър Иванов - Председател на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади" и Управител на фирма „Чех пласт” ООД. Другите участници бяха:

 • Стефан Кинарев /модератор/ - председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 • Ерик Блум - Navigant, Англия
 • проф. Назърски - член на УС на Българска асоциация за изолации в строителството
 • арх. Николай Гълъбов - зам.-председател на Камара на архитектите в България
 • д-р арх. Здравко Генчев - изп. директор, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект
 • Кирил Велковски - представител на Български съвет за устойчиво развитие
 • Клеменс Хоори - ЕК, Генерална Дирекция Енергия, Белгия
 • Ейдриян Джойс - Европейския алианс на фирмите за енергийна ефективност на сградите, Белгия
   

Темите, които бяха разисквани са:

 • Как може да се мобилизира повече частно финансиране за енергийна ефективност.
 • Как може по-ефективно да прилагаме на национално ниво европейската рамка за енергийна ефективност?
 • Какво може да се направи, за да се повиши осведомеността на гражданите и насърчи техния интерес към енергийната ефективност в сградите.
 • Кои са основните пречки за по-доброта развитие на ESCO услугите?
 • Новите индикатори за енергийна ефективност.
 • Нови подходи при обновяването на съществуващи сгради според този стандарт.
 • Как може да се подкрепи бизнеса (например строителния сектор, фирми за енергийни услуги, местни банки, и т.н.) за предоставянето на услуги, свързани с енергийната ефективност на сградите?
 • Има ли нужда от гарантиращи системи, свързани с инвестиции в енергийна ефективност на сградите? Ако да, какви схеми за гарантиране на ефективността на инвестициите са необходими?
 • Как може да се подобрят схемите за финансиране на ЕЕ, както на национално, така и на европейско ниво, за да се покриват всички сегменти на пазара (жилищни, търговски, обществени сгради и т.н.)?
 • Примери за добри практики на европейско ниво, които могат да бъдат приложени по-широко в България.

Въпреки последна за деня и натрупаното 30 минутно закъснение от предишните панели бяха останали много участници, които задаваха въпроси и изразиха мнение по темите от дискусията.

9ти Конгрес за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради
ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта