Събития

Чех Пласт гостува на Уинпроф

Екип от технолози, администрация и заети в сферата на производството от фирма Чех Пласт ООД посетиха Белгия в края на миналия месец, за да се запознаят с обектите и добрите практики на белгийският си партньор WINPROF.

Ден на отворените врати

На 28 май се състоя Денят на отворените врати на фирма Чех Пласт.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^Чех пласт подписа пореден нов договор по еврпейски програми

  На 20.06.2013 г. инж. Димитър Иванов, Управител на Чех пласт ООД, подписа договор за изпълнение на проект BG 051 PO 001 - 2.3.03 „Безопасен труд“ „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“ в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.


 Проекта предвижда изпълнението на следните видове дейности:
   - Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност на Чех Пласт;
   - Модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана   система за защита от слънце;
   - Подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех  PVC дограма;
   - Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
   - Провеждане на обучение на служители, заети във фирмата за придобиване на специфични умения за работа с нововъведено оборудване.
Създадените чрез изпълнението на проекта по- добри условия на труд ще доведат до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата. Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта