Събития

Чех Пласт гостува на Уинпроф

Екип от технолози, администрация и заети в сферата на производството от фирма Чех Пласт ООД посетиха Белгия в края на миналия месец, за да се запознаят с обектите и добрите практики на белгийският си партньор WINPROF.

Ден на отворените врати

На 28 май се състоя Денят на отворените врати на фирма Чех Пласт.

Сертификат

Верифицирана страница на компанията
Newsletter


Абонирайте се за нашите текущи новини, промоции и нови продукти и научавайте първи за новостите при...

^Реализирани дейности по проект „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“

Проект BG051PO001-2.3.03-0275-C0001 „Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД“, ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова   помощ BG051PO001-2.3.03“Безопасен труд“, се изпълнява от 01.07.2013г. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Обща цел:

Реализиране на по-високи от нормативно определените изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Привеждане на условията на труд в „Чех Пласт” ООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

 

Целева група: Общо 35 заети лица във фирма „Чех Пласт“ ООД.

 

Реализирани са следните дейности:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Чех Пласт” ООД;
  • Модернизация на цехове за Алуминиева и PVC дограма чрез монтаж на автоматизирана система за защита от слънце;
  • Подмяна на два броя локални аспирационни системи в цех за PVC дограма;
  • Закупуване на лични предпазни средства  и специално работно облекло;
  • Провеждане на обучение на 32 служители , заети във фирмата, за придобиване на специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии;

 

 

Реализираните по проекта дейности допринесоха за създаване на по- добри условия на труд,които са в съответствие с европейските стандарти и до повишаване на производителността на заетите лица във фирмата.Това ще бъде основание и мотив на ръководството да продължи фирмената политика за непрекъснато обновяване и подобряване условията на работната среда  и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 

 

ChehPlast Ltd., Sofia © 2009-2016, Начало / Карта на сайта