Прозореца по-долу вече е съвсем с нестандартна форма и невероятно труден за изпълнение:

 

 -