DUPLEX 8000-15000 ROTO са предназначени за комфортна вентилация, обработваща въздуха с топлина и студ.  

Повече за DUPLEX 8000 - 15000 ROTO  може да намерите Тук