Декларация за експлоатационни показатели GENEO PHZ със Стъклопакет 44 мм 4 мм нискоемисионно +  4 мм бяло + 4 мм нискоемисионно стъкло + аргон в двете камери, дистанционер SwissPacer ТУК