Първата пасивна къща със сертификат Passivhaus Standart Plus

Първата пасивна къща със сертификат Passivhaus Standart Plus, издаден от Passivhaus Institut Darmstadt в България и на Балканския полуостров вече е факт. Изключителната сграда е изградена в с. Марково, област Пловдив. Цялостната концепция на иновативната сграда е съчетание на съвременната архитектура с техническите изисквания, покриващи стандарта за пасивна сграда. В световен мащаб има изградени повече от 30 хиляди пасивни сгради.  Пасивна е стандарт означаващ нискоенергийно и екологично строителство. При пасивните къщи се съкращава потреблението на енергия до 90%. Това изключително ниско потребление на енергия се постига благодарение на добрата изолация, енергоефективните прозорци, въздухонепроницаемостта на сградната обвивка и контролираната вентилация на помещенията с възстановяване на енергията от отработения въздух.

Стандартът „Пасивна къща”, задължава с употребата на висококачествени строителни материали и системи, което се отнася и до дограмата на сградата. Едно от основните изискванията за покриване на стандарта "Пасивната къща" е прозорците да са с U - стойности - ≤ 0.8 W/m2/K. Високите изисквания на стандарта за пасивна къща не затрудниха фирма "Чех Пласт" ООД, която беше изпълнител на частта дограми при строителството на къщата в с. Марково и се справи успешно със задачата.

За изработката на дограмата са избрани профилите на немската фирма REHAU, система Geneo PHZ. Профилната система GENEO PHZ е сертифицирана за пасивни къщи, което е постигнато чрез вмъкването на термомодули и на специално средно уплътнение. GENEO PHZ е следващото подобрение на серия GENEO, която от енергийна гледна точка е най-добрата прозоречна система. Специалното на GENEO е високотехнологичния материал RAU-FIPRO. Това е многослоен влакнест материал, който придава максимална стабилност на профила. Стоманената армировка, която по принцип е необходима за осигуряване на стабилност, отпада в 90% от приложенията. По този начин GENEO гарантира най-добрите стойности за топлоизолация, тъй като липсата на стомана води до отпадане на термичните мостовете. Отличителното на системата Geneo PHZ е коефициентът на топлоизолация, който е Uf до 0,79 W/m²K. Важно е да се отбележи, че прозорците от профилите GENEO отговарят отлично не само на изискванията за топлоизолация, но и на изискванията за статика и херметичност.

За нуждите на пасивната къща в с. Марково, "Чех Пласт" ООД достави и монтира по южната фасада слънцезащити на чешката фирма ŽALUZIE NEVA s.r.o., които също са почти задължителни при изграждането на такъв тип сграда. За по-голямо удобство на потребителя, е монтирана станция за слънце и вятър. Задвижването се осъществява посредством мотори с дистанционно. Монтирането на слънцезащити е задължително с цел избягване на прегряването на помещението през летните месеци. Чрез слънцезащитите не само се избягва прегряването на помещенията, но и се ограничава нуждата от допълнително охлаждане.

 

Пасивна къща
Geneo PHZ
PVC дограма на фирма REHAU