Поздрав от г-н Каменов

Поздрав от г-н Калин Каменов, Кмет на Община Враца