SYNEGO SLIDE

Технически данни

 

Видими ширини каса/крило: 65 mm/101 mm
Конструктивна ширина каса/крило: 156 mm/80 mm
Коефициент на топлопреминаване
Uf
(EN 12412-2): до 1,3 W/(m²K)
Шумоизолация Rw (ISO 10140-2): до 44 dB
Защита от взлом (EN 1627): до клас RC 2
Устойчивост на натоварване от
вятър (EN 12210): до клас B3
Херметичност при проливен дъжд
(EN 12208): до клас 8A
Въздухопроницаемост (EN 12207): до клас 4