KALEIDO WOODEC

Съвсем като истински – убедителен дървесен ефект, усещане на дърво
с матирана повърхност и особено дълбоко релефно покритие. Това
прави пластмасовите прозорци почти неразличими от дървените.