Впечатления от IFAKOMA 2014

 След обедната част беше споделяне на впечатления на служителите от фирмата по различните чуждестранни изложения в Европа.
 Господата В. Гълъбов, М. Марков и И. Митов разказаха за видяното на строителното изложение IFACOMA 2014 в Солун – Гърция.