rojden den 2

В  рязането на празничната торта се включи и г–н Ян Банкен.