В неформална обстановка с представителите на нашия бранш споделихме впечатленията си и обменихме мнения относно изложителите и турската икономика.

istanbul 2015-2