Последната част от семинара  премина в дискусия относно технологичните и организационни проблеми през изминалата година

И в заключение ...