-

 Поради големите размери на зимната градина, под окачената фасада изработихме метална носеща конструкция.