За пореден път и тази година на 7-8 октомври се проведе традиционният семинар на Сдружение “Български врати и прозорци”, в който участва управителя на фирма Чех-пласт ООД инж. Димитър Иванов.

Семинарът се проведе в гр. Велинград и беше под надслов “Строителните продукти през фокуса на новите изисквания”.

Определените за семинара два дни както винаги се оказаха недостатъчни за всички новости и за интересните дискусии провеждани между участниците! Създадената атмосфера осъществи отличната възможност за обмен на много полезна информация. За това кратко време, на участниците бяха представени новите изисквания продиктувани от приемането на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, представени бяха и лекции свързани с второто съществено изискване към строежите, а именно безопасност в случай на пожар и изчисления на експлоатационните показатели при системи за естествена вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, съгласно Наредба Iз-1971. Програмата беше изключително богата и от гледна точка представяне на нови продукти.

В рамките на семинарът се състоя и кръгла-маса с представители на Българският институт за стандартизация /БИС/, като част от проект ”Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”.

Много положително впечатление направи и факта, че през вторият ден колегите от бранша имаха възможност да проведат дискусия с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, ОД ”Пожарна безопасност и защита на населението” и БИС.

„Горд съм да заявя, че въпреки негативните последици върху развитието на бизнеса в нашия сектор в следствие на световната финансова криза, организацията ни не само че остана последователна в политиката си за работа в полза на своите членове, но и предприема все по-активни действия за устойчивостта на сектора, достигане на европейските стандарти и изисквания за продуктите и удовлетвореност на клиента.” – заяви инж. Димитър Иванов, Председател на Сдружение „Български врати и прозорци”.