На общо събрание на сдружение „Български врати и прозорци”, проведено през януари 2012 г. беше преизбран досегашния председател инж. Димитър Иванов -Управител на фирма Чех-пласт ООД.

 

За извършеното през изминалата година и за предстоящите задачи на Сдружението за тази, разговаряме с председателя инж. Иванов.Като начало Ви поздравяваме за преизбирането Ви за Председател на Сдружение „Български врати и прозорци”, както и за активната Ви обществена ангажираност към бранша.

•    Изминалата година беше трудна за бранша, а сдружението може да се похвали с активна дейност. Кое от постигнатото през изминалия период смятате за особено важно за бранша?
Да, стараем се непрекъснато да бъдем полезни за членовете ни и за бранша като цяло. Все повече се убеждаваме в изключително ползотворната си работа с държавните институции. През изминалата година направихме една много важна крачка в посока саморегулация в бранша – подготвен беше Правилник за производството на прозорци, фасади и стъклопакети, който преди броени дни беше приет на заседание на Управителния съвет на Сдружението. Едно от най-важните предизвикателства пред Сдружението е да може да участва в обществения процес по изготвяне и съгласуване на нормативни актове и документи още в хода на законодателния процес. В тази връзка наш представител е излъчен като консултант към JRC (Joint Research Centre) към Европейската Комисия, във връзка с изготвянето на критериите за зелените обществени поръчки и екомаркировката. За облекчаване дейността на фирмите Сдружението съвместно с „Ипан” ЕООД получи лиценз за обучителния център, в който може да извършва обучения по най-необходимите за сектора професии. Не бяха забравени и крайните потребители - издадена беше брошура за CE маркировката, с цел популяризиране на знака.

•    Сред новите попълнения в състава на сдружението виждаме имена, добре познати, но до сега неучаствали в организираната дейност на бранша. Новите пазарни условия, наложиха ли промени в мисленето и нагласата на участниците в бранша?

Безспорно финансовата криза се отрази изключително негативно на цялата световна икономика. Няма как да останем изолирани от този процес, но нека оставим песимизма настрана. В този период голяма част от фирмите имаха възможност да насочат усилията си в друга посока, неща за които не оставаше време, когато всички бяхме много ангажирани с обекти и поръчки. През изминалата година част от фирмите успяха да отделят внимание на допълнително обучение на служителите, покриване на международно признати стандарти, въвеждане на система за производствен контрол и други. Това са все неща без които не можем, кризата няма да продължи вечно и ние трябва да сме подготвени за посрещане на новите предизвикателства.

•    Правилникът за производство на прозорци, врати и фасади, който приехте какъв характер има - задължителен или пожелателен?

Идеята ни е продиктувана от достиженията на саморегулаторната система. Ние напълно съзнаваме отговорностите, които имаме по отношение на обществото. Още през 2004 г. приехме Кодекс по етика в стопанската дейност, който с течение на времето показа, че фирмите в сектора ни желаят да работят в условия на коректни пазарни отношения. На основание на Правилникът ще можем да водим регистър на производителите и да издаваме удостоверения за производство на прозорци, фасади и стъклопакети. За нас е важно да приобщим максимален брой съмишленици за тази кауза – за целта ще се обърнем и към други браншови организации за излъчване на представители в Комисията към регистъра.

•    Как ще се обхванат фирмите извън сдружението и как може да им се наложи нормативно подчинено производство?
Както вече обясних залагаме на принципите на саморегулацията. Не можем да задължим никого да се включи в регистъра. Оставяме това решение на самосъзнанието на всеки един ръководител на фирма от бранша. Целта на регистъра е инвеститорите (било то и отделни граждани), които имат все по-високи изисквания към фирмите, с които работят, да имат гаранция, че фирмата отговаря на всички нормативни изисквания, произвежда продукти с необходимото качество и държи на името си.

•    Какви са целите на сдружението за 2012 г. година?

Основната ни цел за 2012 г. е да популяризираме максимално регистъра. Правилника беше официално приет на 16.02.2012 г., така че работата по него тепърва предстои. Разбира се в насоките ни за 2012 г са залегнали и продължаване на работа по развитие на Сдружението и неговата популяризация. През тази година ще можем да се похвалим с реновиран сайт, ще вземем участие и в изложението „Строителна седмица”. Ще продължи  проучването и информационен достъп на всички членове на БВП до предстоящите промени в законодателството на ЕС, свързано с новите регулациите и стандарти в бранша, организиране на семинари и работни срещи по теми актуални за бранша. Ще продължи укрепването на диалога и отношенията на сътрудничество с държавните институции - имаме няколко идеи за нормативни промени, но все още е рано да говорим за това. И накрая, но не на последно място се надяваме на една много по-добра година, желаем го на всички!

Благодаря Ви за интервюто!