На 26.01.2013 г. в сградата на ТАЛ Инженеринг, гр. София се проведе поредното Годишно Общо събрание на Сдружение “Български врати и прозорци”.


Председателстващ събранието бе Председателя на Управителния съвет инж. Димитър Иванов – Чех пласт ООД. На събранието бяха избрани членове на Управителния съвет и на Контролния съвет на организацията.

Новоизбраните членове на Управителен съвет са:

г-н Иван Аков - Солид 55 ООД

г-н Веселин Йорданов - СААВ ООД

г-н Живко Живков - Елит МС ЕООД

г-н Светлин Николчев - Ролпласт ООД

г-н Климентин Чернев - Алукьонигщал ЕООД

г-жа Венета Новакова - ЕТЕМ България АД

г-н Христо Щерев - Дорма България ЕООД

г-н Иван Колев - Етиком ООД

г-н Стефан Недков - ТАЛ Инженеринг ЕООД

 

            Новоизбраните членове на Контролният съвет са:

г-жа Марияна Господинова - Булкорп ООД

г-н Борис Главчовски - Хьорман България ЕООД

г-н Георги Георгиев - П.А.К. 1 ООД

г-н Ивайло Пашов - ЕТ Дейма - Д 91

г-н Николай Маринов - ЕТ Римпекс

 

            И тази година членовете на Сдружение “Български врати и прозорци” си поставиха високи цели и задачи, които трябва да бъдат постигнати. Основната цел на Сдружението ще бъде да съдейства на членовете си да развият иновативна експортна политика.

  Организацията ще продължи да предоставя услуги за фирмите отбранша като защитава общите интересите на членовете и на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци, да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството.

Стремежът на Сдружението да подпомага професионалното развитие на своите членове и добрите делови взаимоотношения, както между тях, така и на външните пазари, ще постигнем чрез поддържане на контакти и сътрудничество с институциите определящи режимите на производство, търговия и монтаж на врати и прозорци в ЕС и други страни.

Общо събрание на Сдружение БВП
Гласуване за членове на Упавителен съвет