Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.

Фирма Чех Пласт ООД  взе участие в проведената на  18 февруари 2016 г. в гр. Враца  конференция на тема: Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.

Инициативата за събитието е от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия с което се цели подобряване на комуникацията между държавата и бизнеса и насърчаване на предприемачеството.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Враца Калин Каменов, Заместник областния управител Ирина Иванова, представители на КТ Подкрепа, Инспектората по образованието, Търговско промишлената палата. Голяма част от залата беше изпълнена с представители и на малкия и среден бизнес от региона.

Събитието беше открито от Кметът на Община Враца – Калин Каменов, които акцентира на нуждата от насърчаване на българските предприятия в региона и нуждата от изграждането на външни пазари. Кметът на Община Враца обяви също, че  се работи по проект за създаването на бизнес инкубатор във Враца съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Програмата започна с кратко представяне на дейностите на  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  - ИАНМСП. Подробно бяха представени новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес. ИАНМСП е институция действаща от 2004 г. отговорна за провеждане и изпълнение на политиката на правителството в сферата на утвърждаването на експорта като ключов фактор за икономическия растеж.

Госпожа Татяна Цвяткова презентира новата програма на ИАНМСП и Майкрософт България  Модерният бизнес, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средните предприятия. Програма Модерният бизнес  дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office 365. Като обобщено за Office 365 можем да кажем, че представлява офис в ИТ измерението, което подпомага работата в екип.

 Представителите  на СИБАНК  представиха възможностите  за достъп до финансови инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес, а госпожа Петя Петрова представи опитът на банката в финансирането на европроекти. 

Заместник областен управител
Майкрософт България