На 09.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на фирма „Чех Пласт“ ООД,  се проведе финален информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0100-C01/23.12.2015 г. между Министерство на икономиката и „ЧЕХ – ПЛАСТ“ ООД по проект „ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - в стремеж към ръст на производствения капацитет“.

На информационния ден бяха поканени представители на медиите и граждани, а на самата презентация бяха представени постигнатите резултати, заложените цели и изпълнените задачи. Детайлно описани, след въвеждането си в експлоатация, бяха и двете автоматизирани линии за производство на алуминиева и PVC дограма, включващи както следва:  

Обособена позиция 1: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC – дограма – цялостна компановка:

Режещ център - 1 брой

Център за обработка на профила - 1 брой

Транспортна лента - 1 брой

CNC – Почистваща машина с въртяща станция - 1 брой

Автомат за пробиване отворите за пантите - 1 брой

Контролно – остъклителен блок - 1 брой

 

Обособена позиция 2: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма – цялостна компановка:

Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране - 1 брой

Обработващ център за алуминий - 1 брой

Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили - 1 брой

Ъглонабивна преса - 1 брой


Пресконференцията приключи с обиколка на двата производствени цеха, водена от инж. Д. Иванов, на която гостите имаха възможност да наблюдават работата на машините.

Информационен ден
пресконференция
обиколка
обиколка.