За втора поредна година в Младежки Дом гр. Враца се състоя събитието Дни на професията 2018 год.

Целта е да се запознаят учениците и техните родители с преспективите за развитие в професионалните гимназии и реализация във фирмите след завършване на основното образование. Това се случва чрез работа в реална среда, като теоритичните познания, които учениците придобиват в училище, намират приложение на практика във фирмата. Събитието е организирано от Търговско-промишлена палата (ТПП) и Регионалното управление на образованието във Враца, по проект за изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение - Learning by Doing (Учене чрез практика), чийто партньор е и Министерство на образованието и науката.

Фирмите, взели участие в събитието, са с различни сфери на дейност от областта на строителството, производството на дограма, машини и системи с цифрово управление, електроника и електротехника, автомобилна техника, моделиране и др. Управителят на Чех Пласт ООД – инж. Д. Иванов присъства и на двата дни на събитието, запознавайки родители и ученици с процеса на работа, условията за реализация и ползите от обучението в професионална гимназия.

Присъстващите бяха поканени и на Деня на отворените врати на Чех Пласт ООД – 28 Май 2018 год., когато всеки желаещ може да разгледа производствената база на фирмата.

Ден на професиите 2018
Ден на професиите 2018