С настъпването на новата учебна 2018/2019 година, факт е създаването на паралелка по специалност "Дограма и стъклопоставяне", след като по-рано тази година в Областната администрация – Враца, бе одобрено предложението за Държавния план-прием за настоящата учебна година за област Враца.

Реализирането на проекта е плод на дългогодишни усилия от страна на бизнеса в ригиона и Камарата на строителите, сътрудничество с професионалните училища, се цели осигуряване на допълнителна квалификация на ученици, завършили професионален профил в гимназиите, като им се осигурява практика в реална работна среда. Паралелка "Дограма и стъклопоставяне" в Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" стана възможно благодарение на Постановление №111 на Министерски съвет от 25.06.2018 г., където специалност Дограма и стъклопоставяне стана защитена професия и паралелката може да бъде с 9 ученика по специалността.

Паралелка