В денят на Българската просвета и култура и на славянската писменост, екипът на Чех Пласт ООД би желал да Ви запознае с благородна инициатива, което ние подкрепяме от години.

НФ "Свети Никола" е регистрирана от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца и лица в неравностойно социално положение и интеграция. До момента НФ "Свети Никола" е работил и работи с множество организации като  домове за сираци, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и други, a целта продължава да е една – да помогнем на онези, които имат нужда.
Ние, от Чех Пласт ООД, подкрепяме тази инициатива и с удоволствие си партнираме с Фонда, a ако искате да разберете повече, можете да проверите техния сайт.

Почетна грамота НФ