ВСИЧКО НЕВИДИМО ЗА ОЧИТЕ Е ВИДИМО ЗА ДУШАТА

    В днешния динамичен свят е лесно да забравим за онези, които са по-уязвими от нас. Тези, чийто глас е по-тих, чийто живот е по-труден, чийто шанс е по-малък. Но именно те се нуждаят от нашата помощ, от нашата съпричасност, от нашата щедрост. Нека не забравяме, че добротата е заразна и дарявайки, ние не само помагаме на нуждаещите се, но и учим децата си на състрадание, на емпатия, на човечност. Ние им показваме, че светът може да бъде по-добро място за онези, които се борят, стига да има кой да го направи такъв. Благотворителността е не просто акт на доброта, а инвестиция в бъдещето. Тя е шанс да подадем ръка, да дарим надежда, да променим съдба. Защото всеки от нас може да се окаже в нужда, а кой друг, освен ние ще ни помогне тогава?
   Фондовете за уязвими групи са като спасителен пояс, давайки шанс за образование, за работа, за достоен живот. Те дават шанс за бъдеще. Нека се обединим и да подкрепим тези каузи, нека покажем, че не сме безразлични, нека дарим надежда, да дарим шанс, да дарим ДОБРО!
   Защото ДОБРОТО е заразно!
   Заедно можем да постигнем много повече, отколкото сами. Когато обединим усилията си, можем да сътворим чудеса. Нека бъдем единни в подкрепата си за уязвимите групи хора и да им покажем, че не са сами.
   НФ "Свети Никола" https://nfsvnikola.com/ е една от най-големите и активни неправителствени организации в България, която работи за подобряване на живота на уязвимите групи в обществото. Фондът разчита на даренията на физически и юридически лица, за да осъществява своите благородни инициативи и е пример за това как всеки един от нас може да даде шанс за по-добър и достоен живот на деца, лишени от родителска грижа, част от тях с тежки увреждания, както и самотни стари хора, настанени в социални институции и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. Мисията им е да виждат все повече щастливи детски очи и щастливи детски съдби!
   Партньорството между Чех Пласт и НФ "Свети Никола" е пример за това как бизнесът може да допринесе за подобряване на живота на уязвимите групи в обществото, пример за отговорно корпоративно гражданство и затова как малките жестове могат да имат голямо значение!