инж. Димитър Иванов отново избран за Председател на Сдружение БВПФ

 На 17.01.2014 година от 14,00 ч. в зала София на Гранд Хотел София ( гр. София, ул. Генерал Гурко 1 ), се проведе Общо събрание на Сдружение Български врати, прозорци и фасади ( СБВПФ ).

 И тази година членовете на Сдружението си поставиха високи цели и задачи, които трябва да бъдат постигнати. Основната цел на организацията е да съдейства на членовете си да развият иновативна експортна политика.
 Организацията ще продължи да предоставя услуги за фирмите от бранша като защитава общите интересите на членовете и на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци, да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството.
 На Общото събрание за четвърти пореден мандат за Прадседател на Управителния съвет бе избран инж. Димитър Иванов - Управител на фирма Чех пласт ООД.
 След Общото събрание с пищен коктейл Сдружение „Български врати, прозорци и фасади" тържествено отпразнува своят 10 годишен юбилей. Имахме усоволствието да споделим празникът си с колеги и приятели, които са били до нас през тези години.
 След приветствената реч на инж. Димитър Иванов бяха прочетени поздравителни адреси от г-н Петър Денев - Главен секретар на Българска стопанска камара, г-жа Ирен Дабижева - Изпълнителен директор на Български институт за стандартизация и Бъллгарска асоциация за изолации в строителството.
 Сдружението ни получи почетна грамота и плакет от ръководството на Българска стопанска камара, за последователна дейност и резултати, допринесли Сдружението да се наложи в обществото като уважавана и предпочитана работодателска отганизация.
 Коктейла продължи с непринудени и приятни разговори между колеги и приятели.


Общо събрание Асоциация
Кирил Желязков - почетен член на сдружение БВПФ
Връчване сертификати членове асоциация
Коктейл и приветствие на Председателя на Управителния съвет СБВПФ