Фирма "Чех-Пласт" ООД е в процес на разработка на система за производствен контрол (СПК), във връзка с предстоящото въвеждане СЕ маркировка на произвежданите продукти.