Фирма "Чех-Пласт" ООД успешно защити  система за управление на околната среда  ISO 14001-2004, разработена съвместно с консултантска фирма "Кепитал Инвестмент" ЕООД. Покриването изискванията на този международен сертификат, макар дългогодишния опит на фирмата с другите два защитени- ISO 18001-2007 и ISO 9001-2008 ( преди това ISO 9001-2000 ), отне няколко масеца упорита работа по процедурите и промяна навиците на работници и служители в съответствие с екологичните изисквания.