Вентилируеми фасади - композитен материал (ETALBOND)

Най-често срещаните вентилируеми фасади са с композитен панел( еталбонд ). Etalbond (еталбонд) е композитен материал тип сандвич, състоящ се от основа от полиетилен, двустранно слепена с фини листове алуминий от двете страни. Свързването на листовете алуминий с основата се осъществява чрез едновременното прилагане на механични и химични методи при висока температура. Като резултат се получава здрав и изключително устойчив лист композитен панел с обща дебелина между 2 и 6 мм. Освен с устойчивостта и лесният си монтаж, Etalbond® е изключително привлекателен за архитекти и проектанти заради богатата гама на предлаганите цветове. Освен всички цветове на RAL каталога, Etalbond® се предлага и в цвят хамелеон (променя цвета си в зависимост ъгъла на зрение и светлината), имитации на дърво, мрамор и камък.

Вентилируемата фасада с композитен панел Еталбонд се наложи в България на база произвежданата от Стилмет система  с подконструкция  BRAVO ( виж схемата ), която има следните предимства:

-минимизиране на работата на обекта;

-лесен и бърз монтаж на отделните панели ( тави );

-много добра ремонтопригодност за тавите или комуникации и елементи зад тях;

-вариантност на фасадата: с хоризонтална и вертикална фуга или само с една от тях;

-осигурява възможност за линейни разширения при вентилируеми фасади без видима фуга и др.