Алуминиевите тръбни парапети с техните възможни приложения вижте от снимките.

 -
 - al parapet
 tr.parapet1
tr.parapet2
tr.parapet3