При сключване на договори, попълване на фактури за клиентите се изискват лични данни, които са защитени и ние трябва да сме запознати как да ги съхраняваме и пазим. Със служителите на фирма Чех-пласт случаят е аналогичен.

 

Сертификати - защита на личните данни