Сертификат за отличие издаван от БТПП – Българска Търговско-Промишлена Палата

Excellent SME сертификат