Протокол от проведено изпитание на стъклопакети - тест за стареене, изисквания за проникването на влага и загуба на газ в съответствие със стандарт EN 1279-2:2018, проведено от Stacione Sperimentale del Vetro, Италия.

Изпитание на стъклопакети - кратък тест 2023 стр.1
кратък тест 2023 стр. 2
кратък тест стъклопакети 2023 стр. 3