Изпитание на стъклопакети - кратък тест

Протокол от проведено изпитание на стъклопакети - тест за стареене, изисквания за проникването на влага и загуба на газ в съответствие със стандарт EN 1279-2:2010, проведено от Stacione Sperimentale del Vetro, Италия.

Изпитание на стъклопакетите, страница 2