Сертифициращият орган LETRINA S.A. удостоверява, че Системата за управление по околна среда на Чех Пласт ООД е оценена и е установено съответствие с изискванията на ISO 14001:2015

 Сертификат за стандарт ISO 14001:2015 на Системата за управление по околна среда