Сертифициращият орган LETRINA S.A. издава на Чех Пласт ООД Сертификат за стандарт по ISO 9001:2015, с което удостоверява, че Системата за управление на качеството на дружеството е оценена и е установено съответствие с изискванията.

Сертификат за Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015