ISO 45001:2018

 Чех Пласт е сертифицирано дружество от LETRINA S.A. по стандарт ISO 4500:2018 за съответсвие с изискванията на Системата за управление по здраве и безопасност при работа.