Свидетелство за регистрация на комбинирана марка в цветове червен, син и бял.

Svidetelstvo