Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват производство и монтаж на AL  и PVC дограма.

 

BG OHSAS 18001-2007