Протокол от проведено изпитание на стъклопакети с газ Аргон - тест за стареене, изисквания за проникването на влага и загуба на газ в съответствие със стандарт EN 1279-4:2018, проведено от Stacione Sperimentale del Vetro, Италия.

 

Изпитание стъклопакети  с газ Аргон
Страница 2