Проект за устойчив растеж и развитие на „ЧЕХ - ПЛАСТ“ ООД

Фирма „ЧЕХ-ПЛАСТ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

 

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-1282-C01

 

Срок на изпълнение: 12 месеца

 

Място на изпълнение: гр. Враца 

 

Обща цел: Постигане  на устойчив растеж и развитие на „ЧЕХ - ПЛАСТ“ ООД, през средносрочния период 2024г. - 2026г., чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието. 

 

Обща стойност на разходите: 817 971.00 лв., от които 408 985.50 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.