Проект на Чех-Пласт ООД

Фирма "Чех-Пласт" ООД започна изпълнението на договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура: BG-RRP-3.008 "Програмата за прехода към кръгова икономика в преприятията". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз чрез инструмента Next Generation EU.

 

Номер на договора за финансиране: BG-RRP-3.008-C01

 

Срок на изпълнение: 18 месеца.

 

Място на изпълнение: гр. Враца.

 

Обща цел: Увеличаване на конкурентноспособността и засилване потенциала за устойчив растеж на "Чех-Пласт" ООД, чрез въвеждане на кръгов модел за ефективно управление на отпадъците от производствения процес.

 

Обща стойност на разходите: 320 190.00 лв., от които 160 095.00 лв. безвъзмездно финансиране.