Какви видове отваряне на прозореца съществуват?

  • Отваряне на страничната вертикална ос
  • Отваряне на долна хоризонтална ос
  • Двуплоскостно отваряне
  • Плъзгащо отваряне
  • Отваряне тип хармоника
  • Отваряне на средна хоризнтална ос
  • Отваряне на средна вертикална ос
  • Отваряне тип ”табакера”