Интервю с инж. А. Лалова, директор на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ 

Интервю на Б. Сиракова с  инж. А. Лалова, директор на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ 

Инж. Лалова, какъв ще бъде приемът за строителните паралелки през учебната 2018/2019 г. Как определихте специалностите и доколко сътрудничеството с ОП на КСБ – Враца, помогна за това решение?
За учебната 2018/2019 г. в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ ще бъдат приемани ученици в специалностите „Строителство и архитектура“, „Дограма и стъклопоставяне“ и „Външни ВиК мрежи“. И през 2018 г. както и през всички предходни години, откакто съм директор на училището, решението за това какви паралелки да бъдат предложени се взе съвместно с ОП на КСБ – Враца. Преди това бяхме направили анализ от какви кадри ще имат нужда строителните фирми в областта.

За кои паралелки е предвидена дуална система на обучение? Как ще се включат местните строителни фирми?
Всички специалности са в дуална форма, като имаме сключени предварителни споразумения с няколко компании, намиращи се на територията на община Враца. Смятам, че тази система на обучение дава много големи шансове за реализация, тъй като учениците в реална работна среда ще могат да покажат своите качества и да приложат на практика наученото в училище. Веднага след завършване на средното образование управителите на фирми ще могат да им предложат да ги наемат. Някои от работодателите са готови да плащат стипендии на желаещите да продължат да следват в университет.

Разкажете повече за партньорството Ви с ОП на КСБ – Враца. Каква подкрепа получавате и какви общи проекти реализирате? Откога си сътрудничите за въвеждане на дуална система на обучение?
Партньорството ни с ОП на КСБ – Враца, започна буквално от постъпването ми на поста директор на ПГ „Димитраки Хаджитошин”. Тогава се появи идеята за въвеждане на дуалната система на обучение. Организирахме дискусии с членове на браншовата организация, с областния управител на Враца Малина Николова, както и с представители на РУО – Враца. С председателя на ОП на КСБ – Враца, инж. Росен Дудушки проведохме срещи във всички училища в областта с цел да направим реклама на гимназията и професиите, които се изучават в нея. Съвместно с ОП на КСБ – Враца, участвахме и в организирания от РУО – Враца, „Ден на професията”. На него се представиха всички професионални гимназии, както и фирми, в които учениците могат да работят, ако се запишат да следват в дадено училище.

Преди години сте имали почти нулев прием за паралелки с профил „Строителство”. Как помощта на ОП на КСБ – Враца, повлия за възраждане на паралелките?
Да, за съжаление. Когато постъпих на работа, в училището се обучаваха 38 ученици, от тях само 15 бяха в специалност „Строителство и архитектура”. Доброто партньорство с ОП на КСБ – Враца, помага да върнем интереса на учениците не само към гимназията, но и към дейността на строителите.

Ще допринесе ли сътрудничеството между бизнеса и образователните институции за решаване на проблема с липсата на кадри с подходяща квалификация?
Убедена съм, че съвместната работа на ПГ „Димитраки Хаджитошин” – Враца, и ОП на КСБ – Враца, като представител на бизнеса, ще помогне.

Към днешния ден в училището учениците от VIII, IX и X клас се обучават в специалностите „Вътрешни облицовки и настилки“ и „Геодезия“. През учебната 2018/2019 г. ще приемем първите си възпитаници по дуалната система. Те ще започнат и работа във фирмите, като е предвидено през първата година да са заети там два пъти в седмицата.
Смятам, че постепенната адаптация ще помогне на учениците за лесно навлизане в работната среда. От фирмите пък ще имат възможността да участват в обучението на своя бъдещ персонал и да открият кадрите, от които се нуждаят.
Публ. в. Строител, 8/3/18