Коктейл и приветствие на Председателя на Управителния съвет СБВПФ