Вечеря в приятна обстановка и много настроение

  Обсъжданията и дискусиите не спираха и по време на обяда и вечерята.