Съвместно посещение в ЕТЕМ Груп

 През миналата седмица осъществихме съвместно посещение с нашите партньори от Beliprof - Белгия в производствената база на ЕТЕМ Груп в гр. София.