EDU-LAB

Миналата седмица Чех Пласт ООД взе участие във вторият международен семинар по проект EDU LAB, състоял се в гр. Марибор, Словения.

На срещите присъстваха представители от 10 страни и над 20 партньори, които ще си сътрудничат по проекта 2,5 години. Целта е да се създаде устойчив фронт за подобряване на професионалните възможности за младите хора в Дунавският регион чрез колаборация между висшите учебни заведения, бизнес организациите и националните публични органи, като процесът ще обвързва и участници от гражданското общество.  


EDU-LAB е проект, финансиран от Европейския съюз, със специфични цели насочени в няколко посоки: подобряване на сътрудничеството между бизнеса, висшето образование и публичните органи; насърчаване на по-нататъшното разработване на закони за висшето образование, Стимулиране на създаването на по-професионално ориентирани учебни програми.